Logo

EduAkcja - oszczędzanie i inwestowanie

Date

Tuesday, October 4, 2022

Time

08:55 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

EduAkcja - oszczędzanie i inwestowanie.

Lekcja odbywa się w ramach kampanii World Investor Week.

Po przebytej lekcji uczeń:

·  Definiuje pojęcia i określa zależność pomiędzy ryzykiem i zyskiem,

·  Identyfikuje dywersyfikację jako podstawową zasadę mądrego inwestowania,

·  Stosuje w praktyce dywersyfikację,

·  Potrafi określić cele inwestycji oraz ustalić plan inwestycji.

 

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

·   Konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie,

·   Różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem,

·   Procent składany,

·   Pytania przed podjęciem decyzji o inwestowaniu,

·   Rynek finansowy, rynek kapitałowy i jego uczestnicy,

·   Ograniczanie ryzyka w inwestowaniu,

·   Architektura rynku kapitałowego w Polsce. 

 

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (zwane dalej: WIB) przedstawia następujące informacje:

1. Administratorem danych jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8 (00-380 Warszawa).

W sprawie danych osobowych można skontaktować się z WIB pod adresem rodo@wib.org.pl

2. W WIB wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@wib.org.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez WIB:

a). na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy z uczestnikiem zajęć, polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wykładu w ramach projektu „EduAkcja” realizowanego przez WIB;

b). na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu promocji projektu „EduAkcja”; te dane będą przetwarzane przez okres trwania projektu „EduAkcja”;

c). na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wywiązania się przez WIB z obowiązku sprawozdawczości do podmiotów finansujących projekt „EduAkcja” oraz ochrony przed roszczeniami; te dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia sprawozdania oraz wygaśnięcia roszczeń cywilnoprawnych;

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących dla WIB m.in. usługi rozliczeniowe, informatyczne, czy archiwizacji dokumentów oraz do podmiotów finansujących projekt „EduAkcja”.

5. Dane nie będą przekazane do państw trzecich.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez WIB, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.